طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال سازمانی درسا
portal
service
عوارض خودرو پرتال شهردراي اصفهان نام سرویس :

- هدف سرويس:
مشاهده و پرداخت عوارض خودرو

- توضيح و روش اجراي سرويس :
شهروندان صاحب خودرو با وارد كردن مشخصات خودرو خود مي توانند مبلغ عوارض مربوطه را مشاهده و پرداخت آنلاين انجام دهند.

- مخاطب ويژه :
شهروندان اصفهان

توضیحـــــات :
سامانه شكايت پرتال استانداري تهران نام سرویس :

- هدف سرويس:
سيستم مديريت شكايات الكترونيك

- توضيح و روش اجراي سرويس :
با استفاده از اين سامانه كاربران شكايات خود را ثبت كرده و مسئولين مربوطه پس از ورود به شكايت ثبت شده پاسخ مي دهند و در نهايت امكان پيگيري شكايت براي كاربران و گزارش گيري براي مديران فراهم مي باشد 

- مخاطب ويژه :
شهروندان تهران

توضیحـــــات :
سيستم شهرسازي شهرداري بهارستان نام سرویس :

- هدف سرويس:
نمايش وضعيت پرونده شهرسازي از طريق وب

- توضيح و روش اجراي سرويس :
با وارد كردن شماره پرونده وضعيت كنوني پرونده نمايش داده مي شود

- مخاطب ويژه :
شهروندان بهارستان

توضیحـــــات :
سامانه استخدام نام سرویس :
 
- هدف سرويس:
ثبت نام متقاضيان اشتغال به كار و پيگيري وضعيت استخدام آنان
- توضيح و روش اجراي سرويس :
متقاضيان اشتغال به كار ميتوانند از طريق اين سامانه عمليات ثبت نام،ويرايش مشخصات خود، پيگيري وضعيت ثبت نام،اطلاع ازمجاز يا غير مجاز بودن شركت در آزمون،دريافت كارت ورودبه جلسه ومشاهده نتايج آزمون استخدامي را انجام دهند. 
- مخاطب ويژه :
متقاضيان استخدام دربرق منطقه اي فارس
توضیحـــــات :
رزرو زائرسرا نام سرویس :
 
- هدف سرويس:
رزرو مهمانسرا و زائرسرا توسط پرسنل

- توضيح و روش اجراي سرويس :
پرسنل ميتوانند درخواست رزرو زائرسرا را به مسئولين مربوطه ارسال و نتيجه درخواست خود را مشاهده نمايند.
 
- مخاطب ويژه :
پرسنل ديوان محاسبات كشور
توضیحـــــات :
قبوض آب مشتركين نام سرویس :
 
- هدف سرويس:
مشاهده قبوض آب

- توضيح و روش اجراي سرويس :
مشتركين با وارد كردن شماره پرونده قادر به مشاهده قبوض خود ميباشند.

- مخاطب ويژه :
شهروندان ساري
توضیحـــــات :
1 2 3 4 5  ... 
.Copyright © 2010 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal