طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال سازمانی درسا
portal
 
Dorsa Web Hosting

 يکي از حساس ترين مراحل طراحي نرم افزار درسا معماري امنيت آن بوده که پس از مطالعه و پشت سر نهادن تجارب گوناگون به مرحله ساختار يافته و استوار رسيده است.
از جمله معماري بکار رفته شده در اين طراحي حالتي مي باشد که در آن با بهره جويي از مدل شئ گرا و وراثت خاصيت امنيت را تا حد يکي از خصوصيت هاي بنيادي آبجکتها پيشبيني کرده و بدين روش تمامي اشياء و ماژولها خاصيت امن بودن را به صورت پيش فرض در خود دارا مي باشند.
مطلب فوق بدين معني بوده که قسمتهايي از برنامه که مي بايست به صورت امن براي کاربران خاص در دسترس قرارگيرند اين خصوصيت را به صورت ذاتي در خود دارا بوده و بر خلاف معماري هاي ديگر غير قابل نفوذ مي باشد، چرا که در صورت فقدان اين خاصيت ماژول مورد نظر تبادل داده را با لايه هاي ديگر برنامه متوقف کرده و دسترسي غير مجاز را براي هکر غير ممکن مي سازد.
از ديگر فن آوريهاي بکار رفته شده در سيستم امنيتي درسا استفاده از الگوريتم هاي پيشرفته رمزنگاري داده ها مي باشد. که در اين راستا اطلاعات حساس در داخل بانک اطلاعاتي توسط الگوريتمهاي يکطرفه رمز نگاري به صورت رمز درآمده و در نتيجه در صورتي دسترسي غير مجاز توسط هکر براي او غير قابل استفاده مي باشد.
از ديگر دست آوردهای شايان ذکر در اين معماری بهره جويي از امکانات .Net Framework برای تعيين سطح دسترسی کاربران می باشد که در اين راستا با استفاده از اين مدل و ترکيب آن با ديگر فن آوری های امنيتی بستری بسيار ايمن را برای شناسايي کاربران سايت فراهم نموده ايم. در همين راستا سيستم Single Sign On يا سيستم شناسايي يکپارچه از ديگر دست آورد های معماری امنيتی درسا ميباشد.

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.97 تعداد کل امتیازها:34
.Copyright © 2010 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal