پرتال
پرتال
پرتال
portal
 
Dorsa WebHosting
ویژگی های یک پرتال چیست؟

- تایید هویت تکی:(Single Sign-On)

- کنترل امنيت و تعیین سطوح دسترسی: (Security & Access Control) 

- یکپارچه سازی:ارتباط بین داده های سازمان با بیرون سازمان(Integration)

- صفحه شخصی:(PersonalPage)

- جستجوی پیشرفته:(Advanced Search)

- بستر کار گروهی:(Collaboration Platform)

- کاربری آسان:(User Friendly)

- توسعه پذیری آسان
زیر پورتال:(SubPortal)

- تجمیع اطلاعات و اشتراک گذاری اطلاعات
موتور تولید فرم پیشرفته
موتور تولید گردش کار پیشرفته
موتور تولید گزارش

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
.Copyright © 2010 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal